August 25 | 2022

2cureX offentliggör delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022

Read more
August 8 | 2022

Announcement from 2cureX extra general meeting

Read more
August 8 | 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX

Read more
July 20 | 2022

Notice of extra general meeting in 2cureX AB

Read more
July 20 | 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i 2curex AB

Read more
May 24 | 2022

Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB

Read more
May 24 | 2022

2cureX publishes interim report for the first quarter 2022

Read more
May 24 | 2022

2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2022

Read more
May 12 | 2022

2cureX AB nominates Dr. Michael Schaefer to the Board of Directors

Read more
May 12 | 2022

2cureX AB nominerar Dr. Michael Schaefer till styrelsen

Read more
May 6 | 2022

2cureX appoints Sedermera Corporate Finance AB to act as a liquidity provider for the Company´s share

Read more
May 6 | 2022

2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets aktie

Read more
May 3 | 2022

2cureX publishes the annual report for the fiscal year 2021

Read more
May 3 | 2022

2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Read more
April 29 | 2022

Rättelse: Korrektion till “Kallelse till årsstämma i 2cureX AB” utfärdad den 21 april 2022

Read more
April 22 | 2022

Correction of “Notice of annual general meeting of 2cureX AB (publ)” issued on 21st April 2022

Read more
April 22 | 2022

Korrektion till “Kallelse till årsstämma i 2cureX AB” utfärdad den 21 april 2022

Read more
April 21 | 2022

Notice of annual general meeting of 2cureX AB (publ)

Read more