August 24 | 2023

2cureX publishes interim report for Q2 2023

Read more
May 25 | 2023

Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB

Read more
April 27 | 2023

Kallelse till årsstämma i 2cureX AB (publ)

Read more
April 27 | 2023

Notice of annual general meeting of 2cureX AB (publ)

Read more
April 20 | 2023

2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Read more
April 20 | 2023

2cureX publishes the annual report for the fiscal year 2022

Read more
February 10 | 2023

Announcement from extraordinary general meeting 2cureX AB

Read more
February 10 | 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX AB

Read more
January 23 | 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB (PUBL)

Read more
January 23 | 2023

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2CUREX AB (PUBL)

Read more
September 29 | 2022

2cureX terminates liquidity provision service

Read more
August 8 | 2022

Announcement from 2cureX extra general meeting

Read more
August 8 | 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX

Read more
July 20 | 2022

Notice of extra general meeting in 2cureX AB

Read more
July 20 | 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i 2curex AB

Read more
May 24 | 2022

Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB

Read more
May 12 | 2022

2cureX AB nominerar Dr. Michael Schaefer till styrelsen

Read more
May 12 | 2022

2cureX AB nominates Dr. Michael Schaefer to the Board of Directors

Read more