November 29 | 2017

2cureX prepares for market launch of IndiTreat™ in 2020 –  international Chief Business Officer is recruited to lead the process

Read more
November 24 | 2017

2cureX AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Read more
November 22 | 2017

2cureX AB: Godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

Read more
November 2 | 2017

2cureX AB: rights issue ahead of the planned listing on the Nasdaq OMX Stockholm First North was heavily oversubscribed

Read more
November 2 | 2017

2cureX AB: Nyemissionen inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North kraftigt övertecknad

Read more