May 7 | 2018

2cureX AB publishes annual report for the fiscal year 2017

Read more
May 4 | 2018

2cureX releases new information brochure

Read more
May 4 | 2018

2cureX publicerar idag en ny informationsbroschyr

Read more
May 2 | 2018

2cureX’s CEO Ole Thastrup will join Folkemødet 2018 in Denmark

Read more
May 2 | 2018

2cureX:s VD deltar på Folkemødet 2018 i Danmark

Read more
April 25 | 2018

Kallelse till årsstämma i 2cureX AB (publ)

Read more
April 24 | 2018

2cureX utvidgar sin verksamhet genom att öppna ett screeninglab vid Centrum für innovative Medizin (CiM) i Hamburg

Read more
April 24 | 2018

2cureX is expanding its operations in Germany with the opening of a screening lab at Centrum für innovative Medizin (CiM), Hamburg

Read more
March 13 | 2018

2cureX receives first payment of EUR 1,5 million from EU Horizon 2020

Read more
March 13 | 2018

2cureX har erhållit första utbetalningen om 1,5 MEUR från Horizon 2020

Read more
March 12 | 2018

2cureX invited to present IndiTreat® and clinical data at ESMO in June 2018

Read more
March 12 | 2018

2cureX inbjudna att presentera IndiTreat® och klinisk data på ESMO i juni 2018

Read more
February 27 | 2018

2cureX will participate at Sedermeradagen Copenhagen

Read more
February 27 | 2018

2cureX deltar på Sedermeradagen Köpenhamn

Read more
February 15 | 2018

2cureX offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

Read more
January 22 | 2018

2cureX agrees on final terms concerning an EUR 3 million grant from Horizon 2020

Read more
January 22 | 2018

2cureX avtalar om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020

Read more
December 11 | 2017

Stort intresse för den nyligen inledda kliniska studien med 2cureX:s IndiTreat™-test

Read more