May 18 | 2018

2cureX AB publishes interim report for the first financial quarter of 2018

Read more
May 18 | 2018

2cureX AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

Read more
May 7 | 2018

2cureX AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Read more
May 7 | 2018

2cureX AB publishes annual report for the fiscal year 2017

Read more
April 25 | 2018

Kallelse till årsstämma i 2cureX AB (publ)

Read more
February 15 | 2018

2cureX offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

Read more
January 22 | 2018

2cureX avtalar om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020

Read more
January 22 | 2018

2cureX agrees on final terms concerning an EUR 3 million grant from Horizon 2020

Read more
November 24 | 2017

2cureX AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Read more
November 22 | 2017

2cureX AB: Godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

Read more
November 2 | 2017

2cureX AB: rights issue ahead of the planned listing on the Nasdaq OMX Stockholm First North was heavily oversubscribed

Read more
November 2 | 2017

2cureX AB: Nyemissionen inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North kraftigt övertecknad

Read more